אודות הפרוייקט

מורשת מופלאה ופרי ראשון

נביטת "מתושלח" בשנת 2005 מגלעין קדום, שמקורו במאות 4-1 לפנה"ס על פי תארוך פחמן, הוכיחה שניתן להשיב לחיים גלעינים קדומים, שהיו רדומים במשך אלפי שנים.

בין השנים 2012-2007 אצרה דר' שרה סלון, המייסדת והמובילה של פרויקט תמר ממלכת יהודה הקדומה, 32 גלעינים קדומים נוספים, שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות במצדה ובמערות מדבר יהודה.

מבין גלעינים אלה, שישה הונבטו בהצלחה על-ידי דר' איליין סולוויי, וביניהם: שני עצים ממין נקבה, "חנה" ו"יהודית"  (מן המאות ה4-1 לפנה"ס) וארבעה עצים ממין "יונה" (מאות 2-1 לסה"נ).

זכר: "אדם" (מאות 2-1 לפנה"ס) ו"בעז", "אוריאל" ועצים אלה נושאים מורשת מופלאה.

חוקרים במחלקת התמרים של מכון המחקר היוקרתי במונפלייה שבצרפת, הראו באמצעות כלים מדעיים מתוחכמים, שעצים קדומים אלה קרובים מבחינה גנטית לסוגי התמרים הגדלים כיום בערב הסעודית, עיראק וצפון אפריקה. אולם, הגלעינים הקדומים גדולים יותר משמעותית מגלעיני התמרים המודרניים הקרובים להם.

לדבריה של דר' סלון: "ממצאים אלה משקפים את סיפורה של תפוצת היהודים ונדודיהם לפני אלפי שנים במרחבי המזרח התיכון.

תמונה עתיקה של ההסטוריה ותנועות ההגירה בצומת היבשות הזו".

דר' סולוויי: "לאחר שנים של מאמץ, זכו העצים המיוחדים האלה להוולד מחדש. קשר ממשי להסטוריה העתיקה שלנו.

תהליך ההנבטה וגידול העצים היה אתגר מרשים".

"חנה", "יונה", "אדם" ו"יהודית" נשתלו כאן, בחלקת העצים הקדומים הייחודית שלפניכם. בשנת 2020 הופרתה "חנה" באבקה מפרחיו של "מתושלח", והניבה את פרי תמר יהודה הראשון מזה 2000 שנה!

דר' סלון: "בעידן זה של שינויי אקלים ואובדן מתמשך של מיני צמחים, עצים ייחודיים אלה מלמדים על כושרו המדהים של הטבע להתאושש ולהתחדש. קרן של אור ותקווה".

תמונות מתחלפות תמרים
דילוג לתוכן